Close

สมัครโครงการ Thailand Vision Zero

สมัครเข้าฟังสัมนาเพียง 40 องค์กรเท่านั้น ! ถ้าผู้ประกอบการ สนใจจะมีการอบรมอีกครั้งวันที่.6 ธค.นี้ เวลา 13.30 -16.00 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

“VISION ZERO”
อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้….หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry

10.00 – 18.00 HRS. | 3-6 JULY | BITEC | THAILAND

GFT 2019 will be business platform for garment and textile manufacturing from 250 brands from 25 countries who are eager to present wide range of technologies and solutions in sewing, embroidery, knitting, weaving and printing 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

Thailand Overseas Investment Forum 2017

BOI จัดสัมมนาโอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียนของประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
อ่านรายละเอียด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน

กรมศุลกากรรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน” รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
อ่านรายละเอียด

ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ผลิต “ฉลากเสื้อเบอร์ 5”

ขอเชิญบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้าเสื้อผ้า เข้าร่วมฟังประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ "ฉลากเสื้อเบอร์ 5" วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อ่านรายละเอียด