Close

สมัครโครงการ Thailand Vision Zero

สมัครเข้าฟังสัมนาเพียง 40 องค์กรเท่านั้น ! ถ้าผู้ประกอบการ สนใจจะมีการอบรมอีกครั้งวันที่.6 ธค.นี้ เวลา 13.30 -16.00 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

“VISION ZERO”
อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้….หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry

10.00 – 18.00 HRS. | 3-6 JULY | BITEC | THAILAND

GFT 2019 will be business platform for garment and textile manufacturing from 250 brands from 25 countries who are eager to present wide range of technologies and solutions in sewing, embroidery, knitting, weaving and printing 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

ผลงานการออกแบบสิ่งทอของ Phillip Stearns

Phillip Sterns นั้นต่างจากศิลปินหรือนักออกแบบสิ่งทอที่เคยถูกพูดถึงท่านอื่นๆ ตรงที่เขาไม่ใช่นักออกแบบสิ่งทอ แต่เป็น electronic artist โดยคุณ Phillip นั้นจบการศึกษาด้าน Sound Engineering และต่อด้วยปริญญาโทด้าน Music Composition & Integrated Media, California Institution of the Arts ความน่าสนใจคืองานที่เขาผลิตนั้นจะมีที่มาที่ไปจากอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ แต่จะถูกนำมาผลิตผ่านสื่อต่่างๆ กันไป เช่น ออกมาเป็นผลงานเพลง หรือ performance แต่หนึ่ง…
อ่านรายละเอียด

นักออกแบบสิ่งทอ William Morris

บทความฉบับนี้ผู้เขียนขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการแนะนำนักออกแบบสิ่งทอรุ่นใหม่ เป็นการพูดถึงงานของนักออกแบบสิ่งทอรุ่นคลาสสิคกันบ้าง คุณวิลเลี่ยม มอร์ริส (William Morris) เป็นศิลปิน นักออกแบบ นักเขียน ผู้ทรงอิทธิพลอย่างสูงในยุควิคตอเรี่ยน ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของ Industrial Revolution ที่ผู้คนก็เริ่มจะใช้เครื่องจักรในการผลิดสินค้าทุกอย่าง ระบบอุตสาหกรรมเ…
อ่านรายละเอียด

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมสิ่งทอ

นวัตกรรม (Innovation) มักจะโดนมองว่า เป็นสิ่งที่ออกมาจากห้องทดลอง ออกมาจากหน่วยงานภายนอก เข้ามาในบริษัทระยะสั้นๆ เสร็จโครงการแล้วก็ผ่านไป ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในบริษัท  การทำงานก็เป็นเพียงพนักงานบางกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัยพัฒนา กลุ่มทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มเฉพาะกิจของบริษัท หากบริษัทต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณ…
อ่านรายละเอียด