Close

งานแสดงสินค้าสิ่งทอปี 2017 InterTextile Shanghai Apparel Fabrics

งานเริ่มวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 ณ National Exhibition and Convention Center, Shanghai (NECC)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

สรุปภาวะส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครึ่งปีแรก 2560

รายงานภาวะส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 สิ่งทอขยายตัว 5% เครื่องนุ่งห่มติดลบ 4.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อ่านรายละเอียด

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น มุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok
อ่านรายละเอียด