Close

Latest News & Event

Seminar: กลยุทธ์การบริหารแบรนด์สไตล์เกาหลี

ผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตัวเองหรือสนใจสร้างแบรนด์ไม่ควรพลาด สัมมนา "กลยุทธ์การบริหารแบรนด์สไตล์เกาหลี" โดย ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ชั้น 31 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
อ่านเพิ่มเติม

Workshop: การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิต (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 30 ม.ค. 2560

ขอเชิญผู้ประกอบการสิ่งทอเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน ซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
อ่านเพิ่มเติม

“ATDP BOWLING 2016”

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิงทอไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ATDP BOWLING 2016"...
อ่านเพิ่มเติม

จัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ตามที่สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ...
อ่านเพิ่มเติม