Close

Latest News & Event

สรุปภาวะส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครึ่งปีแรก 2560

รายงานภาวะส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 สิ่งทอขยายตัว 5% เครื่องนุ่งห่มติดลบ 4.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อ่านเพิ่มเติม

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น มุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok
อ่านเพิ่มเติม

Eco Innovation Forum 2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Eco Innovation Forum 2017 วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
อ่านเพิ่มเติม

สมาคมฯ จัดโปรแกรมชมงาน SHANGHAITEX 2017 และเยี่ยมชมโรงงาน LUTHAI TEXTILE

สมาคมฯจัดโปรแกรมนำคณะเยี่ยมชมงานโรงงาน LUTHAI TEXTILE ณ เมืองจือโป๋ และชมงาน ShanghaiTex 2017 วันเสาร์ที่ 25 – พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (6 วัน 4 คืน)
อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกันดำเนินงานในปี 2556-2557 ในปี 2560 นี้จึงเป็นการขยายผลโครงการโดยขยายผลไปสู่สถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราโดยคัดเลือกสถานประกอบกิจการจังหวัด…
อ่านเพิ่มเติม