สัมมนา workshop เพื่อระดมความคิดเห็นร่าง มอก. สีย้อมสังเคราะห์

สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมฟังความคิดเห็น (ร่าง) มอก. สีย้อมสังเคราะห์ (5 เรื่อง) ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคาร สมอ.

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

THE ASSOCIATION OF THAI TEXTILE BLEACHING DYEING PRINTING AND FINISHING INDUSTRIES

TREND FORECAST


Spring-Summer and Autumn-Winter 2016/17

CORAL

BURGUNDY

INDIGO

CORAL

MEMBER

Spring-Summer and Autumn-Winter 2016/17