Close

Uncategorized

สัมมนาฟรี หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการระดับเบื้องต้น” สถาบันสิ่งทอ

+++ สัมมนาฟรี +++ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการระดับเบื้องต้น” – สถาบันสิ่งทอ เรียน ผู้ประกอบการ SMEs อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการระดับเบื้องต้น” สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญร่วมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการระดับเบื้องต้น”  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง ARNOMA 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อผู้ประกอบการที่มีความสนใจอยากเริ่มธุรกิจใหม่ โดยมี Highlight ดังนี้ ü Design Thinking for Market Fit ด้วยแบบจำลองธุรกิจ (Business model Canvas) ü บรรยายและ Workshop: ขอบเขตธุรกิจและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ ü บรรยายและ Workshop: การสร้างแบบจำลองธุรกิจ […]

Read More

สรุปภาวะส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครึ่งปีแรก 2560

รายงานภาวะส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560
สิ่งทอขยายตัว 5% เครื่องนุ่งห่มติดลบ 4.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Read More

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น มุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok

Read More

สัมมนา Industry 4.0: Thai SMEs Style

Industry 4.0: Thai SMEs Style วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read More

ปี 2020 จะเป็นอย่างไร

หัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การที่เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคจากนี้ไป จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายและไม่เหมือนในทศวรรษที่ผ่านมาอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากวิวัฒนาการทางสังคมที่เปิดกว้าง ในขณะที่โลกก็แคบลงด้วนอินเตอร์เน็ต จากโลก Social Media ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่เราทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อตามให้ทันกระแสโลก เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เราก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคนรุ่นต่อไปได้ และนั่นก็หมายความว่าเราจะหลุดไปจากวงจรของกระแสสังคมโลก กระแสการค้าโลก และต้องปิดกิจการลงในที่สุด การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาสินค้า การพัฒนาทีมงานและองค์กร หรือการปรับแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมหลักที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องคำนึงถึง ควบคู่ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การพัฒนาในวันนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต   ที่นี้ลองมาดูกันสิว่าโลกในยุคข้างหน้าสัก 5 ปีจากนี้ไป (ปี 2020) จะเป็นอย่างไร และอะไรคือกระแสความนิยมหลักที่จะเกิดขึ้น Green Concept: กระแสของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจะมีมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในโลกยุคหน้า และข้อสำคัญคือ การเดิมที่เป็น “การสมัครใจ” จะกลายเป็น “การที่ต้องมี” สำหรับผู้ประกอบการในยุคปี 2020 เนื่องจากกระแสความใส่ใจกับแนวคิดสีเขียวจะมีมากยิ่งขึ้น   Innovative technology: เป็นยุคที่เทคโนโลยีจะข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวในการดำรงชีวิตของคนเรา ทำให้เกิดนวัตกรรมอย่างมากมายในโลกยุคปี 2020 […]

Read More

The Manufacturing of the Future: Making things in a changing world (3)

บทบาทของ ICT ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยังยืน: Usage of ICT in manufacturing (Smart Factory / Virtual Factory / Digital Factory) จากแท็บเล็ตและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สู่ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจทั่วโลกและชีวิตของเรา นัยสำคัญที่สุดของ ICT คือเครื่องมือในการปูทางสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   Smart Factory: an out-of-the-box, factory automation solution Smart Factory: an out-of-the-box, factory automation solutionในยุคของการผลิตแบบดิจิตอล เส้นแบ่งระหว่างโลกทางกายภาพและดิจิตอลจะถูกทำลายเพื่อสร้างอนาคตใหม่สำหรับอุตสาหกรรม     Smart factory – เป็นจุดสุดยอดของการมีประสิทธิภาพที่จะไม่มีข้อบกพร่องและการหยุดทำงาน […]

Read More

Eco Innovation Forum 2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Eco Innovation Forum 2017 วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

The Manufacturing of the Future: Making things in a changing world (2)

วัตถุประสงค์หลักๆ ของการริเริ่มแนวความคิดนี้คือ การต้องการช่วยให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ทำการปรับตัวให้เข้ากับความกดดันในการแข่งขันระดับโลก โดยการเพิ่มรากฐานทางเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาและการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างและรักษาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนแน่นอนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของการผลิตและการจัดจำหน่าย พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์แบบ “Smart Product”  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้ผลิตค้นหาวิธีการใหม่ของการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และแต่ละการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ของการผลิตและเศรษฐกิจของการก่อห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มท้าทายมากขึ้น ความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่กำหนดและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจประเภทที่ต้องมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไล่ตามโอกาสในการเติบโตและปรับตัวเองให้สอดคล้องและเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นธุรกิจควรมององค์กรโดยรวมในรูปแบบใหม่หากต้องการที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จมากที่สุดของโอกาสที่มีอยู่แน่นอนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของการผลิตและการจัดจำหน่าย พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์แบบ “Smart Product”  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้ผลิตค้นหาวิธีการใหม่ของการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และแต่ละการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ของการผลิตและเศรษฐกิจของการก่อห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มท้าทายมากขึ้น ความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่กำหนดและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจประเภทที่ต้องมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไล่ตามโอกาสในการเติบโตและปรับตัวเองให้สอดคล้องและเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นธุรกิจควรมององค์กรโดยรวมในรูปแบบใหม่หากต้องการที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จมากที่สุดของโอกาสที่มีอยู่   ลำดับความสำคัญที่ต้องดำเนินการของการเป็น MOF หรือ FOF • การผลิตอย่างยั่งยืน/การผลิตสีเขียว: Green Energy / Green Process / Green Products • การใช้ไอซีทีในการผลิต: Smart Factories […]

Read More