Close

News

โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกันดำเนินงานในปี 2556-2557 ในปี 2560 นี้จึงเป็นการขยายผลโครงการโดยขยายผลไปสู่สถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราโดยคัดเลือกสถานประกอบกิจการจังหวัดละ 5 แห่งรวม 20 แห่ง

Read More

BIFF&BIL 2017: Life + Style

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2560
ไบเทค บางนา

Read More

สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Read More

Thailand Overseas Investment Forum 2017

BOI จัดสัมมนาโอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียนของประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

Read More

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน

กรมศุลกากรรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน” รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

Read More

ร่วมลดโลกร้อน สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ผลิต “ฉลากเสื้อเบอร์ 5”

ขอเชิญบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้าเสื้อผ้า เข้าร่วมฟังประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ “ฉลากเสื้อเบอร์ 5” วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Read More

สัมมนาโครงการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

สัมมนาโครงการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Read More

Safe@Work 2017

พบนวัตกรรมใหม่จาก Teijin “Teijinconex®” ได้ที่ booth 55, Hall E103 & E104 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31
วันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน

ด่วน! กฎหมายที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติตาม สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน” วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 -17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Read More