Close

News

สมัครโครงการ Thailand Vision Zero

Thailand Vision Zero สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย “VISION ZERO” อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้….หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน “VISION ZERO” เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ รับเพียง 40 องค์กรเพื่อรับการอบรม สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ! ถ้าผู้ประกอบการ​ สนใจ​จะมีการอบรมอีกครั้ง​วันที่.​6​ ธค.​ 2019 เวลา​ 13.30 -​16.00​ น. ดาวน์โหลดสมัครได้แล้วที่นี่  

Read More

สรุปภาวะส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครึ่งปีแรก 2560

รายงานภาวะส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560
สิ่งทอขยายตัว 5% เครื่องนุ่งห่มติดลบ 4.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Read More

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น มุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok

Read More

สัมมนา Industry 4.0: Thai SMEs Style

Industry 4.0: Thai SMEs Style วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read More

Eco Innovation Forum 2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Eco Innovation Forum 2017 วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

สมาคมฯ จัดโปรแกรมชมงาน SHANGHAITEX 2017 และเยี่ยมชมโรงงาน LUTHAI TEXTILE

สมาคมฯจัดโปรแกรมนำคณะเยี่ยมชมงานโรงงาน LUTHAI TEXTILE ณ เมืองจือโป๋ และชมงาน ShanghaiTex 2017
วันเสาร์ที่ 25 – พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (6 วัน 4 คืน)

Read More