Close

magazine

สมัครโครงการ Thailand Vision Zero

Thailand Vision Zero สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย “VISION ZERO” อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้….หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน “VISION ZERO” เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ รับเพียง 40 องค์กรเพื่อรับการอบรม สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ! ถ้าผู้ประกอบการ​ สนใจ​จะมีการอบรมอีกครั้ง​วันที่.​6​ ธค.​ 2019 เวลา​ 13.30 -​16.00​ น. ดาวน์โหลดสมัครได้แล้วที่นี่  

Read More

JULY-AUGUST 2016

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”776″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fpdf-125-1.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] JULY- AUGUST 2016 Highlight : Business of The Future 2 Editor’s Talk: ในเวลานี้หากไม่พูดถึงคำว่า สตาร์ทอัพ (Startup) อาจเรียกได้ว่าตกเทรนด์กันเลยทีเดียว เพราะรัฐบาลชุดนี้ได้จัดให้สตาร์ทอัพเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ว่าด้วยนวัตกรรม “สตาร์ท อัพ” หรือ ธุรกิจสตาร์ทอัพ คือรากฐานเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทย คือ “ธุรกิจเกิดใหม่” ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจที่สามารถทำซ้ำและขยายตลาด  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ธุรกิจสตาร์ทอัพอาจไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจที่สร้างหรือใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเสมอไป  แต่ครอบคลุมไปถึงธุรกิจเกิดใหม่ด้านอื่นๆ ด้วย “สตาร์ทอัพ คำๆ นี้อาจเป็นคำใหม่ของสังคมไทย แต่นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการเห็นธุรกิจเกิดใหม่ที่ถูกสร้างด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ในประเทศไทย ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สตาร์ทอัพ ได้ใน…Business of […]

Read More

MAY- JUNE 2016

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”608″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FCW-124-small.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] MAY- JUNE 2016 Category : กลยุทธ์การตลาด = STP เรื่องนี้ต้องมาก่อน 4P Author : ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Narrator :ผศ.ฐิติ จรรญรัด Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ธุรกิจก็ต้องเลือกระหว่าง “จะเป็นผู้นำด้านต้นทุนให้ได้” หรือ “จะมุ่งสร้างความแตกต่าง” เมื่อจะให้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ก็ย่อมต้องเข้าใจว่าคำตอบที่ต้องได้คือ “จะบอกอะไรผู้รับสาร – what to say” และหากพูดถึงกลยุทธ์การตลาด … คำตอบก็คือ STP” ISBN : 9786167071732 […]

Read More

MARCH – APRIL 2016

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fpdf-CW123.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] MARCH – APRIL 2016 Category : กลยุทธ์การตลาด = STP เรื่องนี้ต้องมาก่อน 4P Author : ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Narrator :ผศ.ฐิติ จรรญรัด Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ธุรกิจก็ต้องเลือกระหว่าง “จะเป็นผู้นำด้านต้นทุนให้ได้” หรือ “จะมุ่งสร้างความแตกต่าง” เมื่อจะให้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ก็ย่อมต้องเข้าใจว่าคำตอบที่ต้องได้คือ “จะบอกอะไรผู้รับสาร – what to say” และหากพูดถึงกลยุทธ์การตลาด … คำตอบก็คือ STP” ISBN : […]

Read More

JANUARY – FEBUARY 2016

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”7″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fpdf-CW122-1.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] JANUARY – FEBUARY 2016 Category : กลยุทธ์การตลาด = STP เรื่องนี้ต้องมาก่อน 4P Author : ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Narrator :ผศ.ฐิติ จรรญรัด Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ธุรกิจก็ต้องเลือกระหว่าง “จะเป็นผู้นำด้านต้นทุนให้ได้” หรือ “จะมุ่งสร้างความแตกต่าง” เมื่อจะให้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ก็ย่อมต้องเข้าใจว่าคำตอบที่ต้องได้คือ “จะบอกอะไรผู้รับสาร – what to say” และหากพูดถึงกลยุทธ์การตลาด … คำตอบก็คือ STP” ISBN : […]

Read More

NOVEMBER – DECEMBER 2015

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”8″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fpdf-CW121.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]NOVEMBER – DECEMBER 2015 Category : ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน Author : อนันต์ ลิ้มงาม Narrator : สิริมาลัย ทองนิ่ม Publisher : บริษัท เเออีซี กรุ๊ป จำกัด “ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ” ISBN : 9786167071732 Size : 86.93 MB Date : 21/12/2558 Language […]

Read More

SEPTEMBER – OCTOBER 2015

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”9″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fpdf-CW120.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] SEPTEMBER – OCTOBER 2015 Category : ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน Author : สศอ.สมชาย หาญหิรัญ Narrator :ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Publisher : บริษัท เออีซี กรุ๊ป จำกัด “ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ” ISBN : 9786167071732 Size : 86.93 MB Date : 21/12/2558 Language : […]

Read More

JULY – AUGUST 2015

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FColourway119.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] JULY – AUGUST 2015 Category : ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน Author : อนันต์ ลิ้มงาม Narrator : สิริมาลัย ทองนิ่ม Publisher : บริษัท เเออีซี กรุ๊ป จำกัด “ผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว่า จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่สำคัญได้แก่ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ” ISBN : 9786167071732 Size : 86.93 MB Date : 21/12/2558 […]

Read More

MAY – JUNE 2015

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”491″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FCW-118-pdf.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text] MAY – JUNE 2015 Category : จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน Author : ณัทพร จันทร์เจริญ Narrator : สิริวัลย์ ทองอิ่ม Publisher : บริษัท เออีซี กรุ๊ป จำกัด “เราจะมาดูจุดแข็งในแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC นั้นว่ามีจุดแข็งอะไรบ้าง ที่เหมาะจะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างกำไรในแต่ ละประเทศย่อมต้องมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป โดยเราจะมาดูว่าในแต่ละประเทศว่ามีทรัพยากรและจุดเด่นอะไรกันบ้าง” ISBN : 9786167071732 Size : 86.93 MB Date : 21/12/2558 Language […]

Read More

MARCH – APRIL 2015

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”490″ img_size=”full”][vc_btn title=”Preview Book” style=”flat” shape=”square” size=”sm” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.atdp-textiles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fpdf-CW117.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]  MARCH – APRIL 2015 Category : กลยุทธ์การตลาด = STP เรื่องนี้ต้องมาก่อน 4P Author : ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Narrator :ผศ.ฐิติ จรรญรัด Publisher : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ “เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ธุรกิจก็ต้องเลือกระหว่าง “จะเป็นผู้นำด้านต้นทุนให้ได้” หรือ “จะมุ่งสร้างความแตกต่าง” เมื่อจะให้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ก็ย่อมต้องเข้าใจว่าคำตอบที่ต้องได้คือ “จะบอกอะไรผู้รับสาร – what to say” และหากพูดถึงกลยุทธ์การตลาด … คำตอบก็คือ STP” ISBN : […]

Read More