Close

admin

สมาคมฯ จัดโปรแกรมชมงาน SHANGHAITEX 2017 และเยี่ยมชมโรงงาน LUTHAI TEXTILE

สมาคมฯจัดโปรแกรมนำคณะเยี่ยมชมงานโรงงาน LUTHAI TEXTILE ณ เมืองจือโป๋ และชมงาน ShanghaiTex 2017
วันเสาร์ที่ 25 – พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (6 วัน 4 คืน)

Read More

ผลงานการออกแบบสิ่งทอของ Phillip Stearns

Phillip Sterns นั้นต่างจากศิลปินหรือนักออกแบบสิ่งทอที่เคยถูกพูดถึงท่านอื่นๆ ตรงที่เขาไม่ใช่นักออกแบบสิ่งทอ แต่เป็น electronic artist โดยคุณ Phillip นั้นจบการศึกษาด้าน Sound Engineering และต่อด้วยปริญญาโทด้าน Music Composition & Integrated Media, California Institution of the Arts ความน่าสนใจคืองานที่เขาผลิตนั้นจะมีที่มาที่ไปจากอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ แต่จะถูกนำมาผลิตผ่านสื่อต่่างๆ กันไป เช่น ออกมาเป็นผลงานเพลง หรือ performance แต่หนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือ การออกแบบสิ่งทอ โดยใช้ภาพ ‘Glitch Art’ มาถักทอเป็นลวดลาย   Glitch Art นี้คือลักษณะงานศิลปะที่นำภาพ error ต่างๆที่เราเห็นเวลาใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เช่น เวลาโปรแกรมกระตุก หรือรูปโหลดไม่ขึ้น หรือวีดีโอที่ไฟล์เสียแล้วภาพออกมาเบี้ยวบูด ซึ่งตามปกติแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือภาพที่สวยงามเท่าใดนัก แต่เมื่อคุณ Phillip ได้นำลวดลายของ’ความผิดหลาด’และ’ความบังเอิญ’ […]

Read More

นักออกแบบสิ่งทอ William Morris

บทความฉบับนี้ผู้เขียนขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการแนะนำนักออกแบบสิ่งทอรุ่นใหม่ เป็นการพูดถึงงานของนักออกแบบสิ่งทอรุ่นคลาสสิคกันบ้าง คุณวิลเลี่ยม มอร์ริส (William Morris) เป็นศิลปิน นักออกแบบ นักเขียน ผู้ทรงอิทธิพลอย่างสูงในยุควิคตอเรี่ยน ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของ Industrial Revolution ที่ผู้คนก็เริ่มจะใช้เครื่องจักรในการผลิดสินค้าทุกอย่าง ระบบอุตสาหกรรมเริ่มทำหน้าที่เป็นคนออกแบบสินค้าหน้าตาเหมือนๆ กัน แต่ราคาถูกมาให้คนได้ใช้ มอร์ริสเป็นหนึ่งในศิลปินที่ริเริ่มขึ้นมาลุกขึ้นสู้กับระบบนี้ในฐานะศิลปินที่เห็นว่างานศิลปะวิจิตรนั้นก็สามารถนำมารวมเข้ากับข้าวของชีวิตประจำวันได้ และงาน craft แบบ traditional ของอังกฤษไม่ควรถูกกลืนหายไปเพราะระบบอุตสาหกรรม จึงได้ริเริ่ม British Arts and Crafts movement ขึ้น   มอร์ริส เป็นศิลปินที่ทำลายเส้นกั้นระหว่างวิจิตรศิลป์และมัณฑนศิลป์ได้อย่างลงตัว โดยสร้างผลงานของกระจกสี งานออกแบบสิ่งทอ ม่านลายดอกแขวนประดับฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผลงานแพทเทิร์นลวดลายพรรณพฤกษาที่เป็นที่เลื่องชื่อ และเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในยุคนั้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานสิ่งทอที่มอร์ริสยืนหยัดที่จะทำหารทดลองถึงขั้นตอนการผลิตต่างๆด้วยตัวเอง ทั้งการทอ การย้อม และใช้สีจากธรรมชาติเท่านั้น หากดูงานของมอร์ริส ก็จะพบว่าลวดหลายเหล่านี้ แม้่จะผ่านกาลเวลามาร่วม 150 ปี […]

Read More

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมสิ่งทอ

นวัตกรรม (Innovation) มักจะโดนมองว่า เป็นสิ่งที่ออกมาจากห้องทดลอง ออกมาจากหน่วยงานภายนอก เข้ามาในบริษัทระยะสั้นๆ เสร็จโครงการแล้วก็ผ่านไป ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในบริษัท  การทำงานก็เป็นเพียงพนักงานบางกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัยพัฒนา กลุ่มทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มเฉพาะกิจของบริษัท หากบริษัทต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบริการ  ต้องผลักดันให้ พนักงานทุกคนใส่ใจ  ออกความคิดเห็นใหม่ๆ  กล้าเสนอออกความคิดเห็นใหม่ๆ ให้กับบริษัทเพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน  แล้วก้าวไปจากการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นความสามารถในการสร้างสรรค์  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทอย่างต่อเนื่องปัจจุบันวัตกรรมคือการค้นพบวิธีการใหม่ของการสร้างมูลค่า  เพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจและยังเป็นการสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้า ซึ่งคุณค่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะคงอยู่ได้ยาวนานกว่า  ตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจสิ่งทอด้านต่างๆ ได้แก่ปัจจุบันวัตกรรมคือการค้นพบวิธีการใหม่ของการสร้างมูลค่า  เพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจและยังเป็นการสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้า ซึ่งคุณค่าเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะคงอยู่ได้ยาวนานกว่า   ตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจสิ่งทอด้านต่างๆ ได้แก่   ไนกี้  (NiKe) สโลแกน  “Just do it” – นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาให้เป็นสินค้าแฟชั่นไนกี้เป็นบริษัทเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์กีฬาที่มีการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน กลศาสตร์ทางชีวภาพ สรีระทางการออกกำลังกาย วิศวกรเชิงอุตสาหกรรม มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่ประสบประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงก็คือ “การทำรองเท้ากีฬาให้เป็นรองเท้าแฟชั่น”ทำให้ได้ตลาดเป้าหมายก็ใหญ่กว่าเดิมมาก […]

Read More

โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกันดำเนินงานในปี 2556-2557 ในปี 2560 นี้จึงเป็นการขยายผลโครงการโดยขยายผลไปสู่สถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราโดยคัดเลือกสถานประกอบกิจการจังหวัดละ 5 แห่งรวม 20 แห่ง

Read More

BIFF&BIL 2017: Life + Style

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2560
ไบเทค บางนา

Read More

สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Read More

Thailand Overseas Investment Forum 2017

BOI จัดสัมมนาโอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียนของประเทศเป้าหมาย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

Read More

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน

กรมศุลกากรรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน” รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

Read More